Skogkulturansvarlig

Skogkulturansvarlig

Arbeidshverdagen til en skogkulturansvarlig ser ganske ulik ut på vinteren og om sommeren. Om vinteren kreves det systematisk planleggingsarbeid, og mye kontorarbeid. En kan gjerne avspasere en del om vinteren. Sommerhalvåret er det «mer fart». En må være effektiv. En stor del av jobben er logistikk.

Arbeidsoppgaver
 • Være rådgivere for skogeiere om skogkultur
 • Ha ansvar for gjennomføring av avtaler på markberedning, ungskogpleie, planting og plantekjøp
 • Formidle planteoppdrag, ungskogpleieoppdrag, og makrberedningsoppdrag til de rette entreprenørene
 • Lage kjøreruter for de ulike entreprenørene
 • Ha kontakt med skogplanteskolene for å få rett type plante på lager til rett tid
 • Varsle skogeier når skogkulturoppdrag blir utført hos dem
 • Levere ut planter til skogeier
 • Ha ansvar for plantelagrene
 • Lage avtaler med entreprenører
 • Følge opp entreprenører i felt
 • Gjøre etterkontroll
 • Fakturering
 • Være rådgivere for skogeiere om skogkultur
 • Har ansvar for gjennomføring av avtaler på markberedning, ungskogpleie, planting og plantekjøp
 • Formidle planteoppdrag, ungskogpleieoppdrag, og makrberedningsoppdrag til de rette entreprenørene
 • Lage kjøreruter for de ulike entreprenørene
 • Ha kontakt med skogplanteskolene for å få rett type plante på lager til rett tid
 • Varsle skogeier når skogkulturoppdrag blir utført hos dem
 • Levere ut planter til skogeier
 • Ha ansvar for plantelagrene
 • Lage avtaler med entreprenører
 • Følge opp entreprenører i felt
 • Vinteren går med til å planlegge alt som skal skje på våren/høsten/vinteren
 • Gjøre etterkontroll
 • Når jeg har tid – lage avtaler med skogeier
 • Fakturering av skogkultur som er utført
 • Opplæring entreprenører på entreprenørapp
Hvor jobber en skogkulturansvarlig?

Skogkulturansvarlig kan ha en svært variert arbeidsuke. Det blir mye reising mellom de ulike oppgavene, men også noe til på kontor for planlegging. På vinterstid blir det noe mer tid til planlegging enn på sommerhalvåret.

Personlige egenskaper

Som skogkulturansvarlig bør du like å ha ansvar, kunne ta beslutninger i hektiske situasjoner og jobbe strukturert. Du bør være glad i naturen og like å jobbe utendørs, samtidig som du må like å planlegge og organisere. Man må også like, og ha gode evner, til å kommunisere med andre mennesker. En viktig del av jobben er jo å få til økt aktivitet blant skogeiere og å kommunisere med entreprenører.

Utdanning

Det vansligste er en bachelor- eller mastergrad innen skogfag. En relevant arbeidserfaring kan det veie opp for manglende formell utdanning. Les mer på utdanning.no

Les om Anne som er skogkulturansvarlig i Viken Skog