Produksjonsplanlegger

Produksjonsplanlegger

Produksjonsplanleggeren jobber i team med skogbruksledere og har hovedansvar for valg av entreprenør og kjøreruter til entreprenørene i en gitt geografi.

Produksjonsplanleggeren har ansvar for oppfølging av entreprenørene når det gjelder kalibrering, aptering og kvalitet på tømmer, samt at leveranser til ulike industrikunder oppfylles med tanke på kvalitet og volum. Produksjonsplanleggeren jobber også tett med Viken Logistikk AS, som har ansvaret for transportstyringen av tømmerbilene som Viken Skog har avtale med.

Sentrale oppgaver
  • Avholde ukentlig møte med skogbruksledere for å gjennomgå tømmersituasjon, innkjøring og bli enige om kjøreruter for entreprenørene
  • Avholde statusmøter og utedager med entreprenørene
  • Jobbe for riktig entreprenørkapasitet for tynning og sluttavvirkning, herunder samarbeidsavtaler/intensjonsavtaler med entreprenører
  • Lage apteringsfiler
  • Produksjonsmeldinger og henteklarmeldinger
  • Aptering -og kalibreringsoppfølging
  • Apteringsinstruksjoner
  • Leveranser til industri
Arbeidsdagen

Det er en variert og til tider svært hektisk arbeidshverdag, hvor man til enhver tid skal være trygg på at entreprenørene har tre uker ferdig planlagte kjøreruter og at leveranser til forskjellige industrikunder oppfylles. Produksjonsplanlegger er i Viken Skog i stor grad en kontorjobb, men det er enkelte utedager med oppfølging av entreprenørene.

Personlige egenskaper

Man bør være glad i orden og struktur, og kunne planlegge over en lengre horisont, samtidig som man bør kunne takle endringer på kort varsel. Man må være en lagspiller med tanke på samarbeid med skogbruksledere, entreprenører og transportører.