Skogbruksleder

Skogbruksleder

En skogbruksleder er bindeleddet mellom skogeieren og de som jobber med å forvalte skogen. Skogbrukslederens jobb inkludere planlegging av og ansvaret for hogst, planting og pleiing av ung skog. Som skogbruksleder gir du tilbud på arbeid som bør gjøres i skogen til eieren av skogen, og har ansvaret for at jobben blir gjort riktig.

En skogbruksleder kjøper og videreselger tømmer. Skogbrukslederen er kontaktpersonen til skogeieren og har mange ansvarsområder avhengig av hva skogeieren trenger. De mest sentrale oppgavene er:

  • Planlegge hogst og foryngelse av ny skog
  • Vurdere miljøverdien (kulturminner, arter, naturtyper) for områder hvor aktivitet planlegges
  • Gi tilbud på hogst, tømmerkjøp, markberedning, planting, ungskogpleie og tynning
  • Skrive kontrakt mellom skogeier og kjøper av tømmeret
  • Distribuere avtalt arbeid til skogsmaskinførere og skogsarbeidere
  • Sørge for at avtalt arbeid blir gjennomført til avtalt tid
  • Kvalitetssikre utført arbeid
  • Være rådgiver for skogeiere som jobber i egen skog.
  • Være rådgiver for vedlikehold og oppgradering av snuplasser og veier
Arbeidsdagen

Arbeidsdagen til skogbrukslederen er variert og fleksibel. Den gir deg anledning til å kombinere kontorarbeid med arbeid ute i skogen. Du må sette pris på å arbeide ute og ha gode datakunnskaper. Som skogbruksleder må du være selvstendig og planlegge din egen arbeidsdag.

Personlige egenskaper

En skogbruksleder må være glad i å snakke med mennesker. Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert men samtidig tåle endringer i planene på kort varsel, fordi en god del av arbeidet er avhengig av vær og føreforhold.

Utdanning

Les mer om videregående skole på vilbli.no og høyskole og universitet på utdanning.no.