Biolog

Biolog

Som biolog hos Viken Skog er man kontaktperson til skogbruksledere, entreprenører og andre kollegaer som har spørsmål til hva som finnes av miljøverdier i skogen og hvordan de skal forholde seg til dem.

Det finnes en mengde rødlistede arter, livsmiljøer, reir og hekkelokaliteter og andre biologiske viktige områder som krever at det hogges skånsomt eller ikke i det hele tatt. Blant de viktigste oppgavene til en biolog i Viken Skog er:

  • Vurdere miljøverdien (kulturminner, arter, naturtyper) for områder hvor hogst planlegges
  • Bistå og være rådgiver for hogstplanleggere
  • Svare på eksterne henvendelser om miljø og kvalitet
  • Om nødvendig befare oppdragsflater før hogst
  • Miljøregistrering (befaring) av eiendommer for å kartlegge miljøverdier
  • Kvalitetssikre utført arbeid
  • Være rådgiver for skogeiere som jobber i egen skog og som ønsker hjelp med forvaltning av nøkkelbiotoper
  • Bistå med at Viken Skog oppfyller kravene som stilles gjennom PEFC og FSC skogstandard
Arbeidsdagen

Arbeidsdagen til biologer er variert og fleksibel. Den gir deg anledning til å kombinere kontorarbeid med arbeid ute i skogen. Du må sette pris på å arbeide ute og ha gode datakunnskaper. Som biolog må du være selvstendig, planlegge din egen arbeidsdag, og kunne forholde deg til flere oppgaver og spørsmål samtidig.

Personlige egenskaper

Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert men samtidig tåle endringer i planene på kort varsel. Dette fordi en god del av arbeidet er avhengig av vær og føreforhold, samtidig som det kan være større oppgaver som man må jobbe inn i kalenderen sin.

Utdanning

Les mer om utdanning til biolog på utdanning.no.